DOLAR 32,7457 % -0.12
EURO 35,0282 % -0.25
STERLIN 41,5157 % -0.28
FRANG 36,7630 % -0.24
ALTIN 2.439,83 % -0,74
BITCOIN 65.944,45 -0.512

Anadolu Ajansı 102’nci yaşını kutluyor

Yayınlanma Tarihi : Google News
Anadolu Ajansı 102’nci yaşını kutluyor
0
Milli Mücadele’nin başladığı süreçte bağımsızlık hareketini hem yurda hem dünyaya duyuran Anadolu Ajansı, 102’nci yaşını kutluyor.
 Anadolu Ajansı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla Kurtuluş Savaşı süresince milli birliği tehlikeye düşürecek kışkırtmalara karşı milleti uyanık tutmak, ulusal mücadeleyi bağımsızlığa ulaştıracak kararları halka bildirmek amacıyla TBMM açılmadan 17 gün önce 6 Nisan 1920’de kuruldu.

Milli Mücadele’nin başladığı süreçte, bağımsızlık hareketini hem yurda hem dünyaya duyuran Anadolu Ajansı, mücadelede üstlendiği kritik görevle Cumhuriyet tarihi içinde özel bir yere sahip olma özelliği taşıyor.

AA’nın kuruluş süreciAnadolu Ajansının kuruluşu, “Milli Mücadele’nin dönüm noktası” denilebilecek zor günlerden geçilen süreçte gerçekleşti.

İstanbul’un fiilen işgalinin ardından Milli Mücadele’ye katılmak için Anadolu’ya geçmek üzere yola çıkan aydınlardan Yunus Nadi (Abalıoğlu) ve Halide Edip (Adıvar), Akhisar İstasyonu’nda verilen mola sırasında “Ankara’ya gider gitmez bir ajans teşkilatı kurulması” konusunu değerlendirdi.

Türkiye’nin önemli markası haline gelen “Anadolu Ajansı”nın isminin nasıl ortaya çıktığına, Yunus Nadi’nin anılarında yer veriliyor.

Yunus Nadi anılarında, Halide Edip ile istasyondaki mola sırasında aralarında geçen konuşmayı şöyle anlatıyor:

“Mart 31, sene 1920. Geyve’ye muvasalatımızın dördüncü günü ve üçüncü sabahıdır. Bugün Ankara’ya doğru yolumuza devam edeceğiz. Çünkü beklediğimiz Halide Edip Hanım kafilesi dün akşam üstü Geyve’ye geldiler. Halide Edip Hanım ile ancak Akhisar istasyonundaki bir mola sırasında ayaküstü biraz görüşebildim.”

Halide Edip’in, Anadolu’nun haklı davasını bütün dünyaya anlatabilmek amacıyla “bir ajans teşkilatı” kurma önerisinde bulunduğu diyalog ise kayıtlarda şöyle yer alıyor:

“- Birinci şart hanımefendi. Sonra tabii bunun teferruatı gelir; mesela ilk merhalede neşriyat, ki başlı başına teşkilata ihtiyaç gösterir. Sonra propagandanın envaı…

– Tabii sıra ile hepsi yapılır. Fakat benim fikrimce ilk iş ajans olmalıdır. Hatta isterseniz adını burada koyuverelim: Mesela Türk Ajansı, mesela Ankara Ajansı, mesela Anadolu Ajansı… daha da bulunabilir.

– Bana ‘Anadolu Ajansı’ en iyi bir isim gibi görünüyor.

– Bana da öyle. Değil mi, evvela kendini ve mümkünse bütün vatanı kurtaracak olan Anadolu’dur. O halde kararımızı vermiş olalım: Anadolu Ajansı…

– Evet Anadolu Ajansı hanımefendi…”

Böylece Anadolu Ajansının haber yolculuğu Yunus Nadi ile Halide Edip’in, Geyve’nin Akhisar kazası istasyonunda yaptıkları bu konuşmayla başlamış oldu.

Kafilenin Ankara’ya 1 Nisan 1920’de ulaşmasının ardından Yunus Nadi’nin ifadesiyle “4 veya 5 Nisan akşamı” Mustafa Kemal’in karargahı “Ziraat Mektebi”ndeki (Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü) yemekten sonra Anadolu Ajansının kurulmasından söz açıldı. Bu konuşmanın ardından, Mustafa Kemal Paşa’nın talimatıyla Anadolu Ajansının kuruluşu, 6 Nisan 1920’de gerçekleşti.

Böylece Anadolu Ajansı, Milli Mücadele’nin içeride ve dışarıdaki sesi oldu.

Tarihi genelgeyle kurulduMustafa Kemal Paşa, bütün yurda gönderdiği tarihi genelgeyle Anadolu Ajansının kuruluşunu ilan etmekle kalmadı, girişilen mücadelenin iç ve dış kamuoyuna duyurulmasının önemine de işaret etti.

Mustafa Kemal’in bütün kolordulara, vilayet ve müstakil livalara, Müdafaa-i Hukuk ve Müdafaa-i Milliye idare heyetlerine gönderdiği 9 Nisan tarihli Anadolu Ajansının kurulduğuna ilişkin genelge, bugünün Türkçesiyle şöyle:

“İslam’ın canevi olan Osmanlı Saltanatı merkezinin düşman işgaline geçmesi, bütün ülke ve ulusumuzun en büyük tehlikeyle karşılaşması sonucu olarak bütün Rumeli ve Anadolu’nun giriştiği ulusal ve kutsal savaşım sırasında, Müslümanların iç ve dış en doğru havadisle aydınlanmalarının zorunlu bir gereksinme olduğu önemle göz önüne alınmış, bunun sonucu, burada en yetkili kişilerden oluşan bir özel kurul yönetiminde, ‘Anadolu Ajansı’ adı altında bir kurum kurulmuştur.

Anadolu Ajansının en hızlı araçlarla vereceği havadis ve bilgi, aslında Temsilciler Kurulumuzun belgeli ve asıl kaynaklarının sonucu olacağı için bu ajans bildirimlerinin oraca ve özellikle Müdafaa-i Hukuk örgütümüzce dahi seçilecek caddelere ve toplanılacak yerlere asılması, dağıtımı, dahası bucak ve köylere dek ulaştırılması yolunda olabildiğince çok yayımlanabilmesi için ivedili düzenlemeler yapılması, sonucundan da bilgi verilmesi önemle rica olunur.”

Mustafa Kemal Paşa, yalnızca “havadis” değil, “en doğru havadis” üzerinde durduğu genelgede, “Anadolu Ajansının en hızlı araçlarla vereceği havadis” derken haber ajanslarının uyması gereken evrensel ilkelerin de altını çiziyordu. Bunlar, haber ajanslarının “doğru”, “tam” ve “objektif” haberleri, “hızlı” biçimde iletme zorunluluğuydu.

Anadolu Ajansı çalışmalarına başlıyorKuruluşu tüm yurda duyurulan Anadolu Ajansı, bir süre Ziraat Mektebi’nde ayrılan bir odada çalışmalarını yürüttü.

Halide Edip de anılarında Ankara’ya geldiğinin beşinci günü “Karargah”ta, “dar ve uzun odalardan biri”nin kendisine ayrıldığını ve eşyaların “dosya rafları, sandalye, iki masa ve eski bir yazı makinesi”nden ibaret olduğunu belirtti.

Ajans, Ziraat Mektebi’nden sonra, Ulus’ta Öğretmen Okulu binasının bodrum katında çalışmalarına devam etti. Çalışmalarını birkaç yer değiştirerek sürdürdükten sonra da Samanpazarı’ndaki iki katlı binaya taşındı.

AA’nın iç ve dış dünya haberleri, 12 Nisan 1920’den itibaren, Mustafa Kemal’in, Halide Edip’e Osmanlı Bankası’ndan temin edeceğini vadettiği daktilo ile yazılarak, “Anadolu Ajansı Tebligatı” başlığı altında kamuoyuna duyuruldu.

İlk haber 12 Nisan 1920’de servis edildiGünün zor şartları altında kurulan Anadolu Ajansı, ilk haberlerini 12 Nisan 1920’de servis etmeye başladı. İlk bültende, memleketin içinde bulunduğu durum ortaya konuldu ve bu çerçevede Anadolu Ajansının kuruluş amacına yer verildi. Bültende, Anadolu Ajansı bültenlerinin dağıtımının taşıdığı önemden bahsedilirken, yine ajans bültenlerinin dağıtımı için bir ağ kurulması ve bunun düzenli işletilmesinin gerekliliği vurgulandı. İlk bültende hem yurt içinden hem yurt dışından haberlerin yer alması da dikkati çekti.

Ajansın servis ettiği ilk bülten şöyle:

“Devlet merkezimizin düşman işgali altına geçmesi üzerine Anadolu ve Rumeli’nin Müdafaa-i Hukuk azim ve kararlılığı içinde yiğitçe harekete geçtiği şu sıralarda, din ve vatan kardeşlerimizin en doğru haber ve bilgiler alabilmelerini sağlamak için kurulan Anadolu Ajansı, bugünden itibaren göreve başlıyor. Bugün alınan haber ve bilgilerin oralarda da mümkün olduğu kadar fazla kimse tarafından okunup bilinmesi gereğini arz ve açıklamaya yer yoktur. Bu amaçla oralarda dahi özel örgütler meydana getirerek, her gün vereceğimiz bilgilerin telgrafhane kapılarında siyah levhalar üzerine yazılması ve yeterli araç olan yerlerde basılması, yayımlanması ve dağıtılması, nahiyelere ve hatta köylere kadar gönderilmesi hususlarının yerine getirilmesini hepinizin vatan ve millet sevgisinden ve yardımlarından rica ederiz. Bu başlangıçtan sonra, bugünkü son bilgiler aşağıdadır…”

İlk döneminde günde en az iki bülten halinde yayımlanması kararlaştırılan Anadolu Ajansı haberlerinin ülkenin dört bir yanına ulaştırılmasına büyük önem verildi.

 

Kuruluşu resmi bildirgelerle tüm yurda duyurulmaya çalışılan Anadolu Ajansının bu tarihten sonra Anadolu’daki ulusal bağımsızlık mücadelesinin gerekçeleri, gelişme yönü ve diğer unsurları hakkında halkın en doğru iç ve dış haberlerle aydınlatılması yönünde haber vermesi amaçlandı.

Mustafa Kemal Paşa, Anadolu Ajansının yurt çapında etkinlik kazanması ve işleyişiyle de yakından ilgilendi, bu amaçla AA’nın kuruluşunu duyurmakla yetinmeyerek başta Ajans bültenlerinin ulaştırılması konusu olmak üzere çeşitli yazışmalar yaptı, uyarılarda bulundu.

AA bültenlerinin ulaştırılmasındaki ihmal vatan suçu sayıldı18 Nisan 1920’de Anadolu Telgraf Merkezi’ne gönderdiği genelgede Mustafa Kemal Paşa, AA bültenlerinin ulaştırılmasındaki ihmali şu ifadelerle “vatan suçu” saydı:

“Anadolu Ajansının bazı yerlere yayılmadığı ve gönderilmediği yolunda şikayetler alıyoruz. Anadolu’nun dışarıyla bütün ilgisinin kesilmiş bulunduğu şu sıralarda millet fertlerinin bütün bütün habersiz kalmaması amacıyla üstlenilen bu hizmetin tüm telgrafçılarımızca da kabul ve güçlendirileceğini şüphesiz addeder ve bu konuda yapılacak bir ihmalin vatan suçu teşkil edeceğinin bilinmesini arz ederiz.”

AA, “Milli Mücadele’nin sesi” oldu

Anadolu Ajansının kurulması Milli Mücadele ve Ankara hükümetiyle ilgili gelişmeleri merak eden, içten içe bağımsızlık ateşiyle kaynayan Anadolu’da büyük heyecan yarattı. Mustafa Kemal Paşa’nın genelgesinin ardından yurdun dört bir tarafından Ankara’ya AA’nın kurulmasına ilişkin tebrik telgrafları gelmeye başladı. Bu telgraflarda AA bültenlerinin dağıtımı, halka ulaştırılması hususunda her türlü çalışmaya hazır olunduğu bildiriliyordu.

Milli Mücadele’nin ilk karargahı Ziraat Mektebi’nin bir odasında çalışmalarını yürüten Ajans’ın bültenlerini matbaada bol miktarda basarak yayma imkanı yoktu. Ankara’daki mevcut iki matbaa eski olduğu ve sık sık arıza yaptığı için bültenler bazen teksir makinesi (şapirograf) ile çoğaltılıyor, bazen de altına kopya kağıdı yerleştirilip elle yazılıyor, bu kopyalar telgrafhaneye gönderiliyordu.

AA’nın haberlerinin sadece halka değil, cephede savaşan askeri birliklere de düzenli ulaştırılması için tedbirler alındı. Anadolu Ajansı bültenleri bunun dışında yine Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde İtilaf devletlerinin baskı, sindirme ve işgal girişimlerine karşı bölge halkında direnme bilincini geliştirmek amacıyla yayın yapan Anadolu basınına da ulaştırıldı.

Öte yandan, bizzat Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle Anadolu Ajansının haberlerinin büyük gizlilik içinde işgal altındaki İstanbul’da halka ve Milli Mücadele yanlısı gazetelere ulaştırılması için de yoğun çaba sarf edildi. Ankara hükümetinin resmi tebliğleri, yurt dışından önemli gelişmeler, halka uyarılar, TBMM’den ve cepheden havadisler ile işgal güçlerinin kara propagandalarına yanıt içeren AA bültenleri büyük bir boşluğu doldurdu, adeta Milli Mücadele’de adına “basın” denebilecek ikinci cepheyi açtı.

Yunus Nadi, Halide Edip’in ardından Hamdullah Suphi’nin de katıldığı Ajans’ın personel sayısı ilk aylarda 10’a yükseldi.

27 genel müdür görev yaptı

Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü görevini üstlenen ilk isim Alaeddin Bey oldu.

Alaeddin Bey 1 Ocak 1926’da başladığı görevi, 1 Şubat 1931’de Muvaffak Menemencioğlu’na devretti.

19 Ekim 1944’te genel müdür olan Faik H. Hozar, görevini 1 Haziran 1946’da Muvaffak Sunal’a teslim etti.

Ziya Gevher Etili 1948-1951, Saim Nuri Uray 1951-1952, Şerif Arzık 1953-1959, Firuzan F. Tekil 1959-1960, Cemal Aygen 1960-1961 yıllarında genel müdürlük yaptı.

Erdoğan Ulus 1961’de yaklaşık bir sene yaptığı genel müdürlük görevini Nail Mutlugil’e devretti. Mutlugil ise 1963’te görevini Münir Berk’e bıraktı.

Daha sonra sırasıyla Atilla Onuk, İzzet Sedes, Aytekin Yıldız, Cevdet Tanyeli, Hüsamettin Çelebi, Behiç Ekşi, Ceyhan Baytur, Turgay Üçöz, Ekrem Karaismailoğlu, Mehmet Akarca, Mehmet Güler, Hilmi Bengi, Kemal Öztürk, Şenol Kazancı ve Serdar Karagöz AA Genel Müdürlüğü görevini üstlendi.

YORUM YAP