DOLAR 32,5738 % 0.07
EURO 34,9179 % 0.09
STERLIN 40,6253 % 0.24
FRANG 35,7286 % 0.08
ALTIN 2.438,57 % 0,35
BITCOIN 66.763,75 0.401

Subaşı; “Vatandaşımız konut alamıyor, kira ödeyemiyor”

Yayınlanma Tarihi : Google News
Subaşı; “Vatandaşımız konut alamıyor, kira ödeyemiyor”
0

Hasan Subaşı Vatandaşlık Kanunu’nda değişiklik yapılması için TBMM Başkanlığı’na Kanun Teklifi verdi

Subaşı; “Vatandaşımız konut alamıyor, kira ödeyemiyor”

Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, 400 bin dolarlık konut satın alarak T.C. vatandaşı olan yabancılara vatandaşlık verilmemesi için 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa bir fıkra eklenmesi için TBMM Başkanlığı’na Kanun teklifi verdi. Subaşı, “Ülkemizde taşınmaz satımına karşı olmamakla birlikte, ülkemizin bugün en büyük sorunu haline gelen konut ve barınma sorununu karşısında vatandaşımızın ev satın alma ve kiralama ihtiyacını gidermek amacıyla yabancılara sadece konut satın alarak vatandaşlık kazanılması yolunun kapatılması gerekmektedir.” dedi.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, emtia fiyatlarının artması karşısında, vatandaşlarımızın taşınmaz edinemez, kiralarını ödeyemez noktaya geldiğini belirterek, piyasayı da dengelemek ve aşırı artışların önüne geçmek için 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun 12. Maddesine bir fıkra ekleyerek, yabancıların mülk satın alarak vatandaşlık hakkı kazanamayacaklarına ilişkin TBMM Başkanlığına Kanun teklifi verdi. Teklif kabul edilirse, daha önce 250 bin dolar olan ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 400 bin dolara çıkarılan mülk edinen yabacılara T.C. vatandaşlığı hakkı verilemeyecek.

Genel Gerekçe

Kanun teklifinin genel gerekçesinde 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin genel esas ve usuller belirlenmiş olduğunu dile getiren Hasan Subaşı, bunları sıralayarak; “Kanunun 12. Maddesiyle Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller düzenlenmiştir. Buna göre Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

· Türkiye’ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan kişiler,

· 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu,

· Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler,

· Göçmen olarak kabul edilen kişiler,

· Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek hali bulunanların talepleri Bakanlıkça reddedilir’’ dedi.

Yönetmelik ve Cumhurbaşkanlığı Kararı Yasalara aykırı

Milletvekili Subaşı; bu kanunun 46. maddesi uyarınca “Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir” ifadesinin yer aldığını anlatarak “Buna göre 06 Nisan 2010 Tarihli ve 27544 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile Kanunda sınırlı olarak belirlenen ‘Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması’ durumlarına ek olarak taşınmaz edinilmesi, sermaye yatırımı yapılması yoluyla vatandaşlık kazanılmasının yolu açılmış, Anayasa ve kanuna aykırı olarak yeni bir vatandaşlık kazanma yolu ihdas edilmiştir” dedi.

Konut ve barınma sorunu var

Ülkemizin ağır bir şekilde geçirdiği Covid-19 pandemisiyle katlanan ve 2018 yılından bu yana giderek ağırlaşan ekonomik kriz, enflasyon ve alım gücünün düşmesi, emtia fiyatlarının artması karşısında, vatandaşlarımızın taşınmaz edinemez, kiralarını ödeyemez noktaya geldiğini dile getiren Hasan Subaşı, bir de örmek vererek şöyle devam etti:

“Örneğin, Antalya ilimizde, İngiliz, Ukraynalı, Rus ve Arap yabancıların ciddi miktarlarda taşınmaz edinmesi, yeni konut arzının kriz sebebiyle azalması nedeniyle, kendi vatandaşımız satın alacak hatta kiralayacak ev bulamamaktadır. Konut fiyatları 5 milyondan, ev kiraları 10 bin liradan başlamaktadır.

Ülkemizde taşınmaz satımına karşı olmamakla birlikte, ülkemizin bugün en büyük sorunu haline gelen konut ve barınma sorununu karşısında vatandaşımızın ev satın alma ve kiralama ihtiyacını gidermek amacıyla yabancılara sadece konut satın alarak vatandaşlık kazanılması yolunun kapatılması gerekmektedir.

Bu gerekçelerle, 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununda düzenleme yapılarak, taşınmaz edinilmesi yoluyla vatandaşlık kazanılmayacağı hükmü ihdas edilmektedir”

Subaşı’nın TBMM Başkanlığı’na verdiği Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi de şöyle:

MADDE 1- 5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 12. Maddesine aşağıda yer alan fıkra eklenmiştir;

(3) Değeri ne olursa olsun istihdam ve üretim yaratmayan taşınmaz edinilmesi yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılamaz.

MADDE 4- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM YAP