DOLAR 32,2511 % 0.14
EURO 35,0023 % 0.27
STERLIN 41,0886 % 0.43
FRANG 35,2346 % 0.08
ALTIN 2.418,47 % 0,36
BITCOIN 69.251,82 0.15

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) çalışanlarına yapılan adaletsizlikler, haksız uygulamalar Vergi Haftası vesilesiyle giderilmelidir.

Yayınlanma Tarihi : Google News
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) çalışanlarına yapılan adaletsizlikler, haksız uygulamalar Vergi Haftası vesilesiyle giderilmelidir.
0

Vergi Haftası nedeniyle açıklama yapan Büro Memur-Sen Antalya Şube Başkanı Ünal Hisarkaya, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) çalışanlarına yapılan adaletsizlikler, haksız uygulamalar Vergi Haftası vesilesiyle giderilmelidir. Çalışma verimliliğinin arttırılması ve moral motivasyonun yükselmesi için personelin mali ve özlük haklarda iyileştirme yapılmalıdır” dedi.

Vatandaşlarımıza götürülecek olan tüm kamu hizmetlerinin en seri ve etkin bir şekilde götürülebilmesi için gerekli olan finansman kaynağının oluşturulmasında vergi gelirlerinin büyük önemi bulunduğuna işaret eden Başkan Hisarkaya, “Ülkemiz gelirlerinin büyük bir bölümünü oluşturan vergileri toplama, devletin bütçesini yapma, harcamalarını kontrol etme iş ve işlemlerini Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanları üstlenmektedir. Ülkemiz ekonomisinin can damarı olan devletimizin gelirleri toplanmazsa ya da toplamada aksaklıklar yaşanırsa ülkemizin mali yapısı, sosyal yapısı, kısacası ülkemizin her alanı olumsuz yönde etkilenecektir.Bu kadar önemli görevleri ifa eden Hazine Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndaki kamu görevlileri, Vergi Haftası’nı maalesef mutlu bir şekilde kutlayamamaktadır. Çünkü uğradıkları hak kayıpları, verilmeyen hakları, bozulan çalışma barışı buna engel olmaktadır” ifadelerini kullandı.

Ünal Hisarkaya, “Gece gündüz demeden, mesai mevhumu gözetmeden çalışan, alın teri döken, ailesinden ve kendinden fedakarlık göstererek milyarlarca vergiyi tahsil eden Maliye çalışanları, maalesef emeklerinin karşılığını alamamaktadır. İş yoğunluğunun, iş riskinin ve sorumluluğun fazla olduğu Maliye Bakanlığı’ndaki çalışanlar, musluğun başında olmasına rağmen bu musluktan bir damla su dahi içememektedir. Genel yetkili sendika Büro Memur-Sen olarak ülkemizin, kamu görevlilerimizin kaygısını taşıyor, emek ve ekmek mücadelesi veriyoruz.Büro Memur-Sen olarak kimseden haksız bir uygulama, haksız bir kazanç istemiyoruz. Bakanlığa bağlı çalışanların alın terinin, emeğinin karşılığını istiyoruz. Hazine ve Maliye çalışanlarına yapılan adaletsizliğin, haksız uygulamaların giderilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Çalışma verimliliğinin arttırılması ve moral motivasyonun arttırılması için personelin mali ve özlük haklarda iyileştirme yapılması gerektiğinin altını çizen Hisarkaya yapılması gerekenleri madde madde sıralarken şunları söyledi: “Yapılan çalışmaların baş aktörü olan kurum personelinin memnuniyeti ve çalışma barışının sağlanması için ekonomik ve sosyal hakların günümüz koşullarına uyarlanarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bunun içinde yapılması gerekenler;

 1. 3600 Ek Gösterge Hazine ve Maliye Bakanlığı çalışanları, Gelir İdaresi Başkanlığı personelini kapsayacak şekilde dizayn edilmeli, emeğinin karşılığı olarak bu düzenlemeden mahrum bırakılmamalıdır
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişiklik yapılarak “Mali Hizmetler Sınıfı” oluşturulması,
 3. 375 sayılı KHK’ya ekli III sayılı cetvelin 3 üncü sıradaki “Mali Hizmetler Uzmanı” ibaresinden gelmek üzere “Gelir Uzmanı- Gelir Uzmanı Yardımcısı ve Defterdarlık Uzmanı” ibaresinin eklenmesi için gerekli çalışmanın yapılması,
 4. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle entegrasyonun hızla sağlanabilmesi için değişen mevzuata göre Bakanlığınıza ait ikincil mevzuat güncellemelerinin yapılması,
 5. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı birimlerde personel eksikliğinden dolayı aksamalar yaşanmaktadır. Bakanlık bünyesinde ve taşra teşkilatında eksik olan Gelir Uzmanı, Defterdar Uzmanı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Şoför, Hizmetli vb. boş bulunan kadrolara ivedilikle personel alımı yapılması,
 6. Bakanlık birimlerinde uzun zamandan beri Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavını bekleyen kamu görevlilerinin bu taleplerinin karşılanarak, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının belli aralıklarla yapılması,
 7. Başkanlık merkez biriminde sağlanan ulaşım yardımının ulaşımda zorluk yaşanan taşradaki personele de sağlanması için çalışma yapılması,
 8. Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında dış görevlerde görevlendirilen (Gelir Uzm/Yrd., VHKİ, icra memuru, kurye, şoför vb.) personelin kamu kartlarının saat sınırlaması olmaksızın kullandırılması ve yemek giderlerinin kurumca karşılanması veya tayin bedeli niteliğinde ek ödeme sağlanması,
 9. Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde Taşınır Kayıt Yetkililerinin maaşlarında mali özlük hak olarak yan ödeme mali sorumluluk tazminatı verilmektedir. Ancak verilen bu tazminat günümüz şartlarında yapılan görev ile orantılı bir ödeme değildir. Yapılan ödemenin arttırılarak verilen sorumluluk ile orantılı bir hale getirilmesi, Veznedar olarak görevlendirilen personele Mali sorumluluk tazminatının 3 kat ödenmesi, Görevlendirmede gönüllülük esasının getirilmesi, görevlendirmede belirli bir süre konulması,
 10. Bakanlığa bağlı kurumların bir kısmının merkezde ve taşrada kiralık binalarda hizmet verdikleri ve bu binaların bazılarının konumu ve yapısı nedeniyle hizmet kalitesini düşürmekte olduğu çalışanlar tarafından dile getirilmektedir. Etkililik ve Verimlilik açısından bu durumdaki yerler için çalışma yapılması,
 11. Memur maaşını oluşturan tüm kalemlerin emekli keseneğine dâhil edilerek emekli maaşına yansıtılması için gerekli çalışmanın yapılması,
 12. Bakanlık merkez ve taşra birimleri bünyesinde büyükşehirlerde çalışan müdür ve müdür yardımcıları görev tahsisli, sıralı lojmanların satışından dolayı mağduriyet yaşamalarından dolayı, rotasyan uygulamasının il düzeyi ya da bölgesel düzeye getirilmesi Bu kadrolardaki kamu görevlilerine kira ödemesi yapılması,
 13. Kurumda görev yapan Gelir Uzmanlarına 10 yıldan sonra Baş Uzmanlık kadrosu verilerek, kısmi inceleme yetkisi ile Müdürlük kadrolarına atanma hakkı tanınması,
 14. Takdir ve Uzlaşma Komisyonunda görevlendirilen (Memur, Şef, Uzman vb.)  üyelere, huzur ücreti göstergesi katsayısının makul bir düzeye yükseltilmesi, ücret dengesinin adil bir duruma getirilmesini talep ediyoruz.”

Büro Memur-Sen Antalya Şube Başkanı Ünal Hisarkaya son olarak, “Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının ülkemiz ekonomisine katkısı artarak devam etmesi için saydığımız bu maddeler en kısa sürede hayata geçirilmelidir. Taleplerimiz yerine getirildiği takdirde, çalışma barışı yeniden sağlanmış olacak, adalet yerini bulacaktır.Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati’nin çalışanların sesini duymalı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nda çalışma verimliliğini, moral motivasyonunu arttırmak için yukarıda belirttiğimiz talepleri dikkate almalıdır.Büro Memur-Sen olarak bu duygu ve düşüncelerle Vergi Haftasını kutluyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanları lehine olumlu adımlar atılacağını ümit ediyoruz” açıklamasında bulundu.

YORUM YAP